Kan vi göra den omöjliga hälso-sjukvården möjlig?

OBS nedan är skrivet innan pandemin förändrade det mesta …

Förord: Även om nedan kan ses som radikalt så vill jag säga från början att jag inte tror det är möjligt att bygga upp en hälso- och sjukvård där även patienter (en del med 24 timmar arbetstid per dygn) är lika inför lagen och då arbetsmiljölagar/MBL/… alltså även för människor i patientpositionen.

Alltså lika värdighet, krav-kontroll-2 vägskommunikationsprinciper, övertid, … utan visserligen fortsatt skilda världar men jag avser att visa på vissa konkreta praktiskt genförbara förändringar – en del har jag testat kliniskt i många år – som jag anser inte bara kan utvecklöas till “alla vinner” utan också direkt medverka i biopsykosociala medicinska placebo processer med minskade nocebo-effekter som annars utgör en naturlig del av icke-konstruktiva processer hos oss alla – i patientent positionen eller ej! En annan fråga är också ordbruket inom medicinska områden, t.ex. positivt är negativt i labb svar, sjukdom är man dömd till att vara av vem då, patient innebär tåååålamoood .. spelar ordval ingen roll? Kanske inte medvetet med det mesta som sker i våra hjärnor är inte medvetna processer – jag tänker speciellt på placebo och (motsatsen) nocebo som är ett biopsykosocialt-kulturellt fenomen som vi inte förstår mycket av men dock är väl dokumenterat, se t.ex. http://biopsychosocialmedicine.com/projects/rd-international-projects-2/placebo-rd/cases/the-1957-placebo-case-the-krebozen-story/ och jag tror vi alla skulle vinna på att ändra de destruktiva ordval som inte kan (hos alla eller en del?) har relevans för … hälso- och sjukvårdens inverkan på patienters hälsa – där förstås empati, omtanke, .. även inte “garderat” genom utbildning och praktik .. finns en del att fundera över förutom ovan!

Nu till vad jag avser med nedan!
Jag
avser jag att beskriva min vetenskapliga, kliniska och privata uppfattning – förhoppningsvis – på ett sätt som även de mest kritiska – till det jag skriver – skulle kunna känna som konstruktivt, effektivt, medmänskiligt och välmenande för alla i termer av Thales, Protagoras, … se http://stressmedcenter.com/vetenskap   

Nedan följer några underflikar men innehåll
1.
Sammanfattning
2. Min b
iopsykosocial-kulturell-politisk medicinska kritik
3.
Göra det omöjliga möjligt? Förslag till åtgärder av det jag kritiserar!
4.
Praktiska konsekvenser för både patienter och kliniska medarbetare  

Flikarna kommer att bli tillgängliga förhoppningsvis senast i under 2020, tyvärr är jag försenad av mycekt komplex svårhanterligdysfunktion, se http://carism.se/project/projekt-carism/

Hoppas snart komma igång med ovan som jag ej publicerat tidigare men (be)arbetat under minst 35 år.

 

Bo von Schéele
info@stressmedicin.se