Ser vi början till en råkapitalistisk pandemi i USA?

Ser vi början till en råkapitalistisk* pandemi** i USA? En kulturell motsats till humanistisk demokrati, en ”egokrati” eller ”Trumpkrati”?

Avgörande blir troligen hur republikanerna hanterar initiativ att Trump skall skapa en enad front inom partiet där uppenbarligen råkapitalistisk egoism är enande faktor? Det som vi förknippar med etik, moral … inom demokratiska civilisationer försvinner och ekonomiska maktintressen ”förför” via sofistikerade fördummanden som t.ex. Neal Postman förutsåg – ett förrädiskt maktutvecklingskaos (Underhållning till döds, 1985, sed. 162). Se nedan i min översättning med extra text inom parenteser.

Under början av februari 2021 kommer vi troligen se vägvalet hos republikanerna! Vågar de återföra partiet till det demokratiska, traditionellt humanistiskt moraliska spåret eller ej? Om ej, så behöver vi inom EU stärka oss och våga ta utmaningen ….

 

Neal Postman: ”Huxley talar om kulturförstörelse i den avancerade teknologins tidsålder snarare kommer från en fiende med ett leende ansikte än från en fiende som utstrålar misstänksamhet och hat. I Huxleys framtidsversion är det inte storebror som tittar på oss för att han har valt det.

Det är vi som tittar på honom för att vi har valt det. Det behövs inte några vakter eller låsta portar eller något sanningsminesterium när ett folk låter sig förströs av trivialiteter (och ständigt ökande alltmer sofistikerade manipulationer), när det kulturella (politiska, sociala) livet definieras som ständigt pågående underhållning och det allvarliga offentliga samtalet förs på småbarnsspråk. När ett folk kort sagt förvandlas till publik och de offentliga angelägenheterna till en vaudeville då är det fara och färde och kulturen kan mycket väl gå under.

Vem är beredd att ta vapen mot ett hav av nöjen (lögnmanipulationer ..) ? När, till vem och på vilket sätt klagar vi, när allvarliga politikiska lögner utlöser hurrarop och jubel? Vad är motgiftet mot att en kultur dräneras av skratt? (Brevbärare, 1985, p 155-156)”  “Det som drabbade folket i Brave New World var inte att de skrattade istället för att tänka, utan att de inte visste vad de skrattade åt och varför de hade slutat tänka” (s. 170).”

 

BvS-> Vad som fler än Neal Postman anser är just kritiskt är själva malande söndermanipulationer av individer som icke-medvetet kulturellt internaliserar (Vygotskij) införlivar informationer utan kritiskt granskande och tänka själva – efter. Här ligger vi i Sverige fortfarande (tur nog) något efter i sådan destruktiv utveckling som kanske är en av demokratins största inre fiender. Allt från hur kulturellt ”panimerande” extremism i olika former internaliseras även fortfarande i demokratiska samhällen till fanatiska religiösa/ideologiska varianter till social-humanism-demokratiska empatiska personlighetsegenskaper.

Ansvaret ligger hos vår utveckling av en kulturell-politisk-demokratisk-humanism där just demokratins inre fiender kulturellt förebyggs – en svår, extremt utmanande uppgift för oss alla för att även i detta hänseende säkra våra kommande generationers livskvalitet och … överlevnad!

* “En rå kapitalism som anser kampen för de egna ekonomiska intressena vara tillvarons enda sanna mening där andras önskemål och behov är ointressanta” https://naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5747-2.pdf

 

** ” En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi” ..” Epidemi kan också användas som en allmän term över något som får en tillfällig och stor spridning” https://sv.wikipedia.org/wiki/Epidemi