”Samtal mellan spatiala (old brain) och verbala (human brain) system/processer och hur samförstånd och synergier kan utvecklas”

Nedan bygger på bio psykosocial medicinsk evolutions paradigm (referera till länk X).
Eftersom limbiska spatiala system har kontroll företräde så spelar utveckling av medveten påverkan på icke medvetna system, t.ex. autonoma nervsystemet (ANS) och denna påverkan utläst i laboratorier systemets data en viktig utvecklings väg för mer medbestämmande i livet (BvS 1986) men också själva integreringen av spatialt och för verbal språk.

Här kan småbarns komplexa kommunikationsutveckling ge värdefulla ledtrådar där nu plötsligt t.ex. irrationellt/orealistiskt/magiskt tänkande kan bli rationellt intressant. Varför?  Jo, därför sannolikt spelar spatialt tänkande en avgörande medierande roll för t.ex. psykofysiologisk utveckling av placebo och nocebo effekter.

Enbart rationellt tänkande kan ju som bekant (?) bryta psykofysiologiska ”flowprocesser”, t.ex.  ”Perfekt du har, kan du i detalj beskriva hur du gör? Detta är ett gammalt välkänt trix inom prestationsidrott men också relevant inom t.ex. musikprestation där ”tänker du på vad du gör så tappar du bort dig” – samtidigt som man inte har metoder egentligen för att inte göra det man gör fast man känner att det skulle förbättra …

Det finns andra mer evidensbaserade inom-individ inom t.ex. integrerad biofeedback i realtid. Här kan analytiska personer vanligen först vara tvungna lära sig att förändra sin ”focus of attention”.  Vanligen kan de inte observera data utan att kritiskt analysera data (icke-spatial fokus) och det förhindrar dem att sensoriskt kunna känna a priori predicerade effekter.

Först när det har utvecklats och etablerats spatiala operationellt betingningar kan det börja med realtids biofeedback. Varför då, om man kan påverka utan realtids biofeedback? Skälet är att man då har utvecklat just ett samspel mellan spatiala (old brain) och verbalt rationella (human brain) system, d.v.s. man kan du medvetet påverka icke-medvetna processer validerade i psykofysiologiska data. Biofeedback assisterad autogen träning är kanske den enklaste metoden att lära sig detta.

Vad skall det vara bra för? Jo, steg för steg kan man sedan vidareutveckla samspelet mellan det som rubriken säger ”Samtal mellan spatiala (old brain) och verbala (human brain) system/processer och hur samförstånd och synergier kan utvecklas”, vilket gör att vi successivt kan lära oss att i synergi påverka psykofysiologiska system. Ofta är det via andningsbeteendet (där icke-medvetna system har företräde men vi också kan påverka viljemässigt, t.ex. till vissa kemiska gränser) där vi kan ”lägga” olika beteendekluster strategier på. Mer om detta t.ex. i ”tips-flikar”.

Samtidigt så indikerar ovan att vi då även använder oss medvetet av ”confirmation bias” – http://culturalmedicine.se/svensk-del/confirmation-bias-och/

Hur kan man då träna samspelet mellan de olika “språksystemen”? Det effektivaste jag känner till är integrerad biofeedback, “alltså se vad du gör och gör vad du ser” (se också http://stressmedcenter.com/vetenskap punkt 3, “Aristoteles Princip”). Detta låter kanske enkelt men fordrar rimlig kunskap för att dels (a) själv, oberoende av förkunskaper, medverka vid skräddarsyendet och dels (b) för att ha så stark motivation att man kan genomför all praktisk träning för att åstadkomma ökad effektivt samarbete. Fördelen är att man, när man använder integrerad biofeedback, får “svart på vitt”, givet man har kunskaperna att förstå. Samtidigt så utgår vi inte ifrån absolut kunskap liksom absoluta förhållanden mellan erhållna data och de system som avses mätas.

Ovan förklaring räcker, som jag ser det, inte på långa vägar att starta upp själv. “Patient som utbildad, rimligen kompetent resurs och medarbetare i sin egen rehab” (se andra flikar …) kan lätt omformas till ovan process – “att medvetet påverka det som inte är medvetet samtidigt som man kan se att man verkligen medvetet påverkar det icke-medvetna”.

 

Mer text kommer …

Relevanta länkar
Stress ger barn vuxna hjärnor
https://illvet.se/manniskan/hjarnan/stress-ger-barn-vuxna-hjarnor
Våldsamma upplevelser tidigt barndomen gör att hjärnan mognar snabbare. De flesta föräldrar gör allt för att skydda sina barn mot traumatiska upplevelser. Nu visar ny forskning att hjärnan hos barn som har bevittnat exempelvis olyckor eller våld snabbare blir vuxna …. BvS-> “Mognar snabbare .. ” betyder sannolikt att den extremt komplexa, ej förstådda, utveckling av barns hjärnor inte får den tid som individen behöver för att kvalitativ hälsosam utveckling – i termer av PTSD. Just interaktionerna mellan spatiala (old, Limbic brain)  och verbala (human brain) helt olika systemspråk utgör kanske det mest framträdande vid svårare till extremt svår stress som också syns t.ex. inom olika prestationsområden!