Välkommen

(NB this is an old version which need to become very much updated! – When this is done, this “NB” will be removed!)

                                 Välkommen till svensk del

Hälsar Bo von Schéele

En hemsida som ingår i stressmedicingruppen -se www.stressmedcenter.com
Målsättning är att föra över olika texter hit som – även om de har biopsykosocial stress-och livsstilsmedicinsk inriktning – har hög relevans för sociologiskt, kulturellt och politiskt perspektiv som annars ”tappas bort” eller blir bortprioriterat i den komplexitet som ett generalistiskt dominerande fokus har.

OBS -> Hemsidan just uppstartad.

Litet kort bara just nu;

  • Eftersom det finns många definitioner/användning/ uppfattningar/stridigheter om begreppet ”konstruktivism” generellt och socialkonstruktivism specifik så kommer jag att noga definiera hur jag använder begreppet!
  • Utgångspunkten är att integrerande bygga vidare på delar av Aristoteles arbeten, Stephen Pepper (World Hypothesis), Lev Vygotski (bl.a. internalisering ….), Thomas Kuhn (paradigm och dess konsekvenser), George Kelly (se t.ex.  http://webspace.ship.edu/cgboer/kelly.html för att bekanta er med honom – jag har egna länkar jag skall lägga in), Kar Poppers (Värld 1, 2 och 3 modellen) liksom Thomas Kuhns paradigm begrepp.
  • I ytterst kort sammanfattning är paradigmet jag representerar:
    (a) den fysiska världen existerar (värld 1 i Poppers, se nedan, modell) – (finns filosofiska system som har fastnat i detta problem som jag ser det – på en konstruktivistisk abstraktionsnivå som jag inte diskuterar här).
    (b) människan konstruerar sin uppfattning av världen via ”epigeniskt utvecklat sociala interaktioner – ”arv” (se mer ingående nedan) där individen mer eller mindre anpassar sig till det ”epigeniska utvecklade och internaliserande kulturella processer – ”arv”” (alltså konstruktivism på denna nivå – där ingen variant representerar den objektiva verkligheten även om vetenskapsområden kan komma nära det som man är specialiserad på) = Poppers modifierade värld 2!
    (c) Poppers värld 3 representerar den samlade, ackumulerande kunskapen som är allt mer extremt omfattande men ej i sig (företrädes bitvis) objektiv men väl osorterad information som är bristfällig på alla områden när det gäller t.ex. att förstå (individuellt och generellt) människans komplexitet – vars hjärna troligen är det mest komplexa utvecklat i universum 8som vi förstår i dag!). Vad som nu artificiell intelligens börjar försöka är att integrera …. kanske närmande sig 100 % säker kunskap på begränsade områden …??

Definitioner/rubriker i kommande flikar
1. Natur och kultur
2. Social och individuell konstruktivism, verkligheter och Poppers 3 världar
3. Paradigm som plattform för vetenskap och verklighet
4. Medicin -avser ej läkemedel utan läkekonst/beteenden där placebo kanske är den viktigaste kunskapsutvecklingen inom medicin/psykologi/psykiatri – att förstå på generell nivå och individuellt för att praktiskt kunna använda i termer av biopsykosocial verktygslåda.
5. Biopsykosocial Stress; definition, utredningsinstrument, verktygslåda och utvärderingsmetoder – utifrån ett kulturmedicinskt fokus (för andra fokus se stressmedicingruppens andra hemsidor
6. Hjärnan: Neurogenes, reconsolidation, spatiala-verbala system,  kognitiva-prekognitiva system inklusive George Kellys Personal Construct Theory Systems utifrån epigenitik/gene expression.
7. Evolution och religion – kan konstruktiv humanistiskt samverkan förebygga och rehabilitera destruktiva yttringar inom och mellan kulturella grupper.

….

… text kommer …