Besserwissrar är vi allihopa – du med och jag med?

Oj, menar jag det verkligen?

Kanske inte alla men kanske fler än vi inser?

Utgångpunkten är sedan Protagoras att ingen av oss har absolut kunskap (Vetenskap | Stressmedicinsk Centrum (stressmedcenter.com) och det betyder att vi kan “ha” mer eller mindre säker kunskap som plattform för vår tänkande och handlande. Dessutom är varje situation ofta unik med olika förutsättningar inklusive att tolkar egna och andras beteenden …  Vi kan alltså bli uppfattade (utan att vederbörande signalerar det) som Besserwissers medan vi tror vi är motsatsen, ödmjuka och ger vår personliga uppfattning …

Så verkligheten är ytterst komplex samtidigt som mänskliga hjärnan till skillnad från ”datorkunskap” (än så länge) hanterar osäker kunskap bättre – kanske en orsak till att vi överlevd fram till nu där vår hjärna utvecklats genom årmiljonerna från ödle–, däggdjurs- fram till sista c 300.000 åren mänskliga delen av vår hjärna

Det betyder att lätt missförstånd kan uppstå i kommunikationer utan att vi inser varför – vi talar ”förbi” varandra. Finns många metoder för hur man kan förebygga bristfälliga kommunikationer. Tyvärr förstår vi ofta inte oss själv utan att inse det ..

Men det är värre än så: Säger man något med stor övertygelse så uppfattas detta inte sällan som man ”vet” = sanningen av dem som inte insett att ingen har absolut kunskap. Samtidigt så kan det ju röra sig om enkla saker som faktiskt vi vet, t.ex. hur mycket kostar en biljett med SJ till X 2:a klass normalpris. Så det skiljer sig naturligtvis var det är som man uttalar sig om.

Om man under uppväxten hela tiden fått tillsägelser och inte fått möjlighet att resonera sig fram till lösningar på t.ex. problem, så har vi svårare att växa med uppgifterna. Uppväxtvillkoren kan handikappa oss för hela livet – lösningen finns hos andra som talar om för oss ”hur saker är – vad vi skall tro om ..”.

Lösningar på problemet? 
Ett sätt är att träna sig på att lyssna och tänka själv innan man säger något, något som är svårt för de av oss som inte lärde sig detta under uppväxten. ”First thing first” kan automatiskt vara ”next thing first” d.v.s. alltid på jakt, ingen ro, …

Finns flera tips på metoder som t.ex. Stephen Covey´s https://www.adlibris.com/se/bok/de-7-goda-vanorna-grunden-for-personlig-utveckling-och-hallbart-ledarskap-9789187769399 eller https://www.bokborsen.se/?qa=Gordon,Thomas&qt=Aktivt%20f%C3%B6r%C3%A4ldraskap

 

Du som läser detta och har andra förslag – maila gärna till info@stressmedicin.se