Människans hjärna kommer mer och mer i kläm …

Vår hjärna kommer allt mer i kläm …

För mer än

300.000.000 år sedan började vår hjärna utvecklas (vår och övriga däggdjurs hjärna som hos oss benämns Limbiska systemet), för drygt

300.000 år sedan utvecklas den mänskligt unika delen av vår hjärna som skiljer oss från de närmaste släktningarna före oss och för drygt

30 år sedan exploderar alltmer ”mediainformationstsunamin” allt snabbare som sannolikt hindrar en fortsatt hjärnhälsa men också intelligens/problemlösnings utveckling givet vi inte inser det och vidtar åtgärder.

Nedan är en uppdatering från min presentation på biblioteksmässan 1999: ”Virus X2000 – Ett verkligt elakt hjärnspöke”, som troligen ingen förstod – gör ett nytt mycket kort försök nu.

  1. Vi tänker utifrån två helt olika språk som vi oftast inte inser, icke-verbal, t.ex. bildspråk och verbal-talspråk utom kanske när vi försöker förstå drömmar vi kommer ihåg. Yttre information behandlas blixtsnabbt i icke-verbala hjärnan (Limbiska systemet) men i verbala delen av vår hjärna inte så snabbt, vilket möjliggöra att vi kan ”tänka efter före”, alltså bearbeta informationsflödet.
  2. Om vi läser eller hör verbal information skapar (!) vi även inre bilder utifrån den verbala informationen, vilket är hur evolutionen utvecklat vår hjärna. Men i dag, trots det inte är någon större skillnad i vår hjärna sista 300.000 åren så flödar båda icke-verbal (t.ex. bild) och verbal info in i vår hjärna, vilket hindrar oss från att hindra tänka själva – kopplingen mellan bild och tal sköts utanför vår hjärna.
  3. Om vi utsätter oss för ”extern yttretsunami” så tillbaka bildas hjärnans inre informations samarbetsfunktioner – tyvärr gäller det både hårdvaran och mjukvaran, kallas rekonsolidering (senaste c 10 årens forskning).
  4. Ovan anser många med Neal Postman på 1980-talet att vi blir dummare och dummare, och världen kan lära av USAs dumhetsutveckling (i boken underhållning till döds). Detta förklarar den exploderande politiska besserwisser-fake-news-informationsutveckling i USA i princip ”faller på eget grepp”.

Fråga: Vad kan vi göra?
Svar: Tänka efter före – om vi nu har tid att hinna med detta när allt rusar snabbare och snabbare lämnande evolutionen av vår hjärna på efterkälken – så länge den ev. hänger med!  
Sammanfattning: Lösningen är självklar men självklart kanske omöjlig att hinna med att genomföra?

Citat: ”Huxleys (1932) hot om kulturförstörelse i den avancerade teknologins tidsålder kommer från en fiende med ett leende ansikte. Det är inte storebror som tittar på oss för att han har valt detta. Det är vi som valt att titta på honom. Det behövs inga vakter eller låsta portar eller något sanningsministerium när ett folk låter sig förströs av trivialiteter, när det kulturella livet definieras som en ständigt pågående underhållning och det allvarliga offentliga samtalet förs på småbarnsspråk” (Postman 1985, s. 162).

“Det värsta med människorna i Huxleys “Du sköna nya värld”  var inte att de skrattade i stället för att tänka, det värsta var att de inte visste vad de skrattade åt och varför de hade slutat tänka” (s. 170).

Mer ingående sammanfattning: Vår hjärnas utveckling bygges upp av pålagringar under flera hundra årmiljoner (se t.ex. Hjärnforskaren Zimbardos beskrivning och citat e. på citat nedan). OBS på engelska betyder ”see” både SE och FÖRSTÅ, vilket faktiskt integrerar vad som är unik för människan. En loop mellan äldre delen av vår hjärna (däggdjur och reptil delarna, spatiala, icke-verbala) och den mänskliga (verbala, kognitiva) som integrerar känslor (Limbiska systemet, vår däggdjurshjärna) med mänskligt rationellt tänkande. Detta  skapar ett unik samspel mellan vår hjärnas två språk (spatial/icke-verbal och verbal/kognitivt) som möjliggöra multifaceterade rum-tidsperspektiv som grund för att (försöka) förutse/antecipera framtiden i ljuset av det förflutna just NU. Detta unika möjliggöra såväl humanism/kärlek/omtanke/empati som bestial mordmaskin beroende på epigenitics/socialinternalisering under livets första skedde där grundläggande värderingar/attityder/etik/moral ”grundas”.       

” Our culture loses something important when we, as a population, are less able to think critically, delay gratification, or define and achieve meaningful personal and social goals. Technology especially needs to be embraced, but how we embrace it may make the difference between healthy and unhealthy human interaction”  

Mera?
Kanske försöka förtydligande – utan att krångla till det – förhoppningsvis?
Först kanske litet väl förenklat?

Vår däggdjurshjärna SER medan

vår mänskliga del av hjärnan
Inser (ser sammanhang, försöker förstå komplexa processer och mening kort och långsiktigt i planerat handlande konkret i olika händelser men även abstrakt, alltså det vi kreativt föreställer oss i vår fantasi – som vanligen är en kombination av äldre, icke-verbala och mänskliga delen, den rationella-verbala hjärnan, Förutser (hypotetiskt anteciperar, förväntar skall ske),
Anser (uppfattning om något konkret eller abstrakt). Vi kan se/tänka/föreställa oss bakåt i tiden, nutid och försöka förutse framtiden.

”Samarbete” mellan icke-verbala och verbala system sker utifrån olika tidsperspektiv där alltså icke-verbal är ”rum” och blixtsnabbt medan verbalt är sekventiellt över tid och därmed långsammare. Samtidigt kan just kombinationen som karakteriserar människan och hennes hjärna möjlighet till perspektiv! Där metaperspektivhelikopterperspektiv att se sig själv som aktör (ser det inifrån, spelaren) eller observerare (utifrån, sitter på läktaren). Vi kan alltså se utifrån perspektiv men också se/fundera/diskutera .. abstrakt inte bara föremål utan processer, t.ex. tigern är där bakom busken, min familj är där och jag planerar hämta vatten i bäcken som ligger framför mig – hinner jag hämta vatten, springa med hinken och samtidigt ropa åt min familj att rusa in i grottan och stå i öppningen med en brinnande trädgren för att skrämma tigern när rusar efter mig och förhoppningsvis inte hunnit i fatt mig. Alltså simulera abstrakt ett scenario och bedöma förväntad sannolikt utfall av det jag planerar som underlag för beslut – som sedan verkställs helt fokuserad med högsta effektivitet – som jag också vägt in i det anteciperade scenariot.    

MEN om vi inte tänker själva – d.v.s. i var och ens lugna tempo reflekterar/funderar/elaborerar/internt kommunicerar mellan vår eget verbala och icke-verbala system utan det sker ”utanför oss” genom en kombination mellan bild och tal så hinner vi inte reflekterar/funderar/elaborerar/internt kommunicera och vår hjärna utvecklas inte enligt de evolutionära pålagringar (OBS att mänskliga hjärnan är pålagring på däggdjurshjärnan inklusive autonoma nervsystem som utgör tillsammans med SAM (Sympatisk-binjure-medullära systemet som producerar adrenalin och noradrenalin där svaren habituerar vid upprepade stress exponering).

OM vi inte tänker själva så kan vi förvänta oss att inte bara hanterar ”synliga stressreaktioner” effektivt utan också själva elaboreringarna blir sämre och sämre. Alltså, vi blir mindre och mindre smarta/intelligenta/… som vi inkompetent inte INSER och ANSER om någon påpekar detta eftersom vi inte kunnat FÖUTSE det!