Kan vi göra den omöjliga hälso-sjukvården möjlig?

Nedan avser jag att beskriva min vetenskapliga, kliniska och privata uppfattning – förhoppningsvis – på ett sätt som även de mest kritiska – till det jag skriver – känner som konstruktivt, vänligt och välmenande i termer av Thales, Protagoras, … se http://stressmedcenter.com/vetenskap  

Nedan följer några underflikar men innehåll
1.
Sammanfattning
2. Min b
iopsykosocial-kulturell-politisk medicinska kritik
3.
Göra det omöjliga möjligt? Förslag till åtgärder av det jag kritiserar!
4.
Praktiska konsekvenser för både patienter och kliniska medarbetare  

Flikarna kommer att bli tillgängliga förhoppningsvis senast i början av 2020 

Bo von Schéele
info@stressmedicin.se