Patients medbestämmande

Patienter jobbar heltid men tar ej helgledigt så arbetsveckan blir lång 

Patientens arbetsmiljö varierar mycket mellan hem, resor och kliniska besök. Patientens krav och kontroll (Töres Theorell och medarbetare ..) är komplex liksom medbestämmande i jobbet.  

Ett annat observandum är att patienter inte sökt sitt jobb utan jobbet har anställt patienten!  

Dagens hälso- och sjukvård är inte, och har inte varit, konstruerat utifrån patientens perspektiv och behov helt enkelt på grund av maktposition inom vår socio-ekonomiska-kulturella hierarkiska system. Traditionellt så sågs sjuksköterskans jobb som ett kall men kanske inte läkarens även om en del verkligen tog på sig “kallrollen”! Patientens roll är knappast ett kall men väl ett fall – som man kan göra fallstudier på.   

Patient – kommer ur latinets verb patior som betyder att lida, både i betydelsen att känna smärta och att ha tålamod. Jämför med engelskans ”patience”, tålamod, fördragsamhet https://www.doktorn.com/artikel/etymologi-%E2%80%93-vad-betyder-ordet-3 Alltså ha tålamod trots problem MEN kanske också att ha tålamod = vänta i veckor-månader att överhuvudtaget få en tid för undersökning där man knappast själv inte har möjlighet att påverka när/var/hur/vem … alltså inget medbestämmande men väl tålamod ….  

När man kanske sedan inte vet att all kunskap som hälso- och sjukvården inte bygger på absolut kunskap men väl olika grad av bristfällig men kanske inser att de personer man möter i vården – kanske efter lång väntan – varierar varierande i kompetens och empati mellan och även inom människor som inom alla andra yrken så kanske man träffar någon man inte känner förtroende för – någon som verkar inte bry sig – någon som … samtidigt så har man som patient vanligen bara att försöka “gilla läget”.     

Förutom de dysfunktioner (sjukDOMAR och MENtala problem) man kämpar med så är alltså patientens frånvaro att substantiellt påverka sin egen situation – något som ingen arbetsplatsmiljö tillåts erbjuda – normalsituationen! Att kontakta vården är också inte sällan en knepig historia där man skall knappa in siffror för att bli uppringd eller skriva via 1177.se.  

På den positiva sidan finns inte sällan engagerade människor inom vården vars ambitioner ofta hindras via systemets struktur och processmöjligheter    

MEN ovan är inte nödvändigt om vi vänder upp och ner på dagens vårdparadigm!  

Förhoppningsvis i slutet av augusti avser jag att publicera på denna hemsida (a) en patientmanual till en biopsykosocial medicinsk verktygslåda som visar vad patienter själva kan bidra med och (b) en manual som föreslår hur patientens situation som patient kan förändras i grunden – olika versionsförslag som sannolikt även minskar substantiellt samhällskostnaderna liksom även patienter kostnader och lidanden och frånvaro av medinflytande!  

2019-05-11 BvS