Vetenskap för alla?

Här en PPT – när ni som inte har vetenskapsteoretisk utbildning förstår denna PPT så har jag lyckats med en av mina livsuppgifter som person, forskare och kliniker!

2022-06-12 Lagt in nya “intalade” bilder!
Vetenskals teori-paradigm-praktik för alla 2022 att uppdatera