Digitalisering “vs” hjärnans evolution

Nedan diskuteras olika aspekter/perspektiv på digitalisering och hjärnan, t.ex.

  1. Vi interna elaborationer/bearbetning/problemlösande/… så behöver vår hjärna bearbeta på ett integrerat sätt där spatial/preverbal och verbal kod (språk) behöver i realtid integreras .. (se nedan)
  2. Även om digitaliserat informationsflöde kan innehålla både språken (verbal och t.ex. bildspråk) så sker vår hjärnans tidsrelaterade informations initiala mottagande i olika hastigheter (gäller dock all typer av informationsöverföring) vilket leder till “ojämlikt” integrerat processande där spatiala processer kan företrädesvis icke medvetet redan har värderat och beslutat om en viss (mem-) information (https://sv.wikipedia.org/wiki/Mem) uppfattat på ett spatialt sätt. Alltså “kör över” verbal, mänskliga hjärnans bearbetning. Varför ett problem? Jo, eftersom i varierande grad just vårt Limbiska system (däggdjurshjärnan), där spatialt språk är huvudspråket ofta tar kontroll över personlighet och människors beteende (emotionell intelligens kallades populär där emotionellt alltså kan vara allt från extrem aggressivitet och våldsbeteenden till raka motsatsen). Människor som lärt sig kritiskt (rationellt, verbalt) granska informationer kan även de fångas upp och tappa “rationella fattningen”. Något som inte är ovanligt i sofistikerande reklam som vi ju tsunami översköljs med i stort sett överallt i dagens kultursamhällen! Ovan diskuterar jag mer på andra flikar och hemsidor.
  3. Refererar till andra uppfattningar om dagens alltmer extremt ökande digitaliseringskonsekvenser lägst ner på sidan.

© Bo von Schéele, 2019

Utgör en ökande digitalisering ett hinder för konstruktiv utveckling av våra barns hjärnas – utvecklade genom evolution genom årmiljonerna?

Litet spontana funderingar av Bo von Schéele;
www.stressmedicin.se

Kan digitaliserings satsningar* i skolan hindra barns hjärnor normala utveckling – att integrera varje barns hjärnors spatiala och verbala (två helt olika språk, det spatiala genom några hundra miljoner år och det verbala sista 300.00 åren) systemintegrerande utveckling? Att betänka är också att vår hjärna inte ändrats sista 30.000 åren enligt vanlig uppfattning samtidigt som den kulturella utvecklingen exploderat i allt ökad intensitet.

Äldre delen av vår hjärna styr alla oss människor i varierande grad, ofta att vi inser det. Alfa-hanar-honor finns även bland människorna, t.ex. uppenbarligen även hos ledande politiker i världen och vanligen representerade inom olika auktoritära ideologier/religioner. På den positiva sidan finns intuitivt, tänkande kreativitet och empati etc.

Tillbaka till vår framtid – våra barn. Om vi matar deras hjärnor med digitala informations (över)flöden (OBS tillfredsställande kunskap saknas ännu) hindrar vi troligen barn ytterst komplexa och sårbara integrering av spatialt och verbalt tänkande, vilket måste ske utifrån varje unik individs förutsättningar/möjligheter/preferenser OCH viktigt, i ett tempo som hjärnan behöver UTAN att störas av inre (internaliserat oftast) eller yttre press/stress! Integrering av spatialt ocxh verbalt tänkande/informationsprocessande sker utifrån ”olika dimensioner och informationsprocessande hastighet”.

En möjlig konsekvens är att skillnaden mellan tjejer och killar ökar – jag vill inte gå så långt att om 100 år sitter killarna på slätten och grymtar men alla forskare/läkare/lärare/… är tjejer!  

Själv har jag litet speciell erfarenhet av detta genom min dyslexi som troligen baseras på svår PTSD under första levnadsåret motiverande stressfria autistiska (för mig) positiva zoner där jag (spatialt) fantiserade verbaliserande till nytta speciellt för min FoU utveckling senare.

Men OBS mina inledande argument ovan kanske redan är överspelade av ny forskning jag inte tagit del av eftersom jag inte prioriterat detta mycket viktiga område för andra också mycket viktiga – som jag ser det – områden!

* Avser ovan inte allt som rör digitaliseringen utan framförallt möjligheter att formulera (och därmed också samtidigt ”feedback-tänka/elaborera” spatialt och sekventiellt/verbalt) sig!   

3. Länkar

https://www.nyteknik.se/digitalisering/ny-rorelse-digitala-tjanster-maste-tanka-pa-anvandarnas-tid-6953043?source=carma&utm_custom[cm]=302914970,33270&=

Vad är väl investerad tid i digitala tjänster? Initiativet Time Well spent, startat av teknikföretag, vill se till så att användaren endast lägger ner meningsfull tid.

Vad vill ni åstadkomma?

– En värld där tiden vi lägger på digitala tjänster känns meningsfull och väl investerad. Vi vill både inspirera våra kollegor i teknikbranschen att reflektera över vad som är “time well spent” för användaren – och hjälpa konsumenter till att bli mer medvetna i sitt teknikanvändande, säger Malin Sjöstrand, talesperson för rörelsen Time Well Spent …

Lägg in kanske denna länk nedan – https://www.nyteknik.se/digitalisering/hjarnforskare-digitaliseringen-stjal-din-koncentration-6952554?source=carma&utm_custom[cm]=302914970,33270&=

”Ju mer vi vet om hjärnan, desto bättre förstår vi hur dåligt det är för prestationen att bli störd.” Hjärnforskaren Sissela Nutley är aktuell med både en bok och en teaterföreställning om vad som sker när hjärnan aldrig får en paus.

I en stor studie på användandet av smarta telefoner visade forskarna att den grupp som använt smarta telefoner under tre månader fick ökad social oro och sämre koncentrationsförmåga.

Det här var på den tiden då det fortfarande var möjligt att ha en kontrollgrupp som fortfarande hade ­vanliga mobiltelefoner.

Nu har i princip alla en smart telefon och vi har ­under kort tid förändrat vårt beteende kring dem. Vi multitaskar som aldrig förr, kollar mejlen under mötet, skrollar flödet under lunchen, avbryter det vi håller på med så fort telefonen plingar och låter.

Och det är inte konstigt, säger hjärnforskaren Sissela Nutley. De smarta telefonerna appellerar till de emotionella drivkrafter som alltid styr oss människor: nyfikenhet, rädsla och vår strävan efter belöning.

Mer kommer här …