Svenska

Fokus på hur demokrati, hälsa, livskvalitet och humanism kan skyddas från olika destruktiva krafter som extremism, profitövergrepp, maktmissbruk – även hos politiker