Natur vs kultur

Natur vs kultur utifrån ett evolutionärt perspektiv – om genes utveckling hur epigenetik uppstår som integrerande och ”i skepnad” av kulturella processer som via gene expression mer och mer öppnar dörren för socio-kulturella processer. Där kultur definieras som danande processer som (från början automatiskt med efterhand mer eller mindre omedvetet) internaliseras inom människan …

Kommer mera om internalisering, spegelneuroner om kulturella processer …. där fortfarande generna spelare en viktigt roll – om än i en del hänseenden mer indirekt! T.ex. via även faktiskt födans påverkan på hur gener avläses korrekt eller ej!

Mer kommer …