Litet om min egen ytterst otraditionella vetenskapliga och kliniska arbeten/bakgrund

Nedan beskriver jag kort skälen till mitt något ovanliga paradigm/fokus/praktiskt kliniska arbeten.

  1. Varför jag arbetat som jag gjort kliniskt och vetenskapligt. Som pianist och dirigent satsande på en karriär som tidigt (1960-talet) avbröts av mycket svår psykofysiologisk stress, som värst totalförlamad, insåg jag att den traditionella medicinen inte förstod något substantiell effektivt av dessa ytterst komplexa processer så beslutade jag mig att försöka för egen del, men även för andras behov, satsa på att själv försöka förstå mera ingående om dessa processer, som vi i dagligt tal nu kallar för utbrändhet som relaterar till för hög stress i verkligheten.
  2. Det gjorde att jag satsade dels på vad jag förväntades göra för att bli doktor och professor men hela tiden hade huvudfokus på det som låg utanför mainstream det vill säga komplexa psykofysiologiska stress medicinska processer. Detta ska då förstås utifrån nedan korta beskrivning utav min verksamhet och att min kliniska inriktning blev att konkretisera för patienter med komplexa stressrelaterade det problem/ sjukdomar dels diagnostiskt och dels förklara detta för patienter vad som informationen ger samt hur den ska individuellt skräddarsys i termer av en biopsi för social verktygslåda.
  3. Mina inspirationer fann jag till största delen hos Aristoteles, George Kelly (1955), G Engel (1977), www.aapb.org där www.ipbm.se, psykofysiologisk www.stressmedicin.se, www.biopsychosocialmedicine.com och culturalmedicine.se utgör några av mina hemsidor som till skillnad från publiceringar kan uppdateras – något som stämmer med min kreativitet och innovationstänkande utifrån ett systemintegrerat perspektiv.

Några länkar som diskuterar ovan utifrån mitt perspektiv i nutid.
Stress and health – why has not more been done for motivating individuals´ life long health promotion learning? | Cultural Medicine
HELLA, not just to be considered in Medicine? | Cultural Medicine
Are psychiatric diagnoses meaningless, at best? | Biopsychosocial Medicine

Kommer mera …